icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Buigen

Buigen

Het buigproces bestaat uit een aantal fases:

Het stomen:

Door middel van lage druk wordt het hout gestoomd in de daarvoor bestemde stoomketels. Afhankelijk van de houtsoort en welke dikte gebogen moet worden, wordt bepaald hoe lang het hout in de stoomketel moet. Bij het buigen van massief hout gaat de voorkeur uit naar hout dat natuurlijk gedroogd is. Men noemt dat ook wel winddroog. Het beste resultaat wordt gerealiseerd als het hout een vochtigheidspercentage heeft tussen de 15 en de 20%

Het buigen:

Het buigen van de producten gebeurt op hiervoor speciaal vervaardigde buigmachines. De te buigen producten worden vanuit de stoomketel eerst opgesloten in daarvoor bestemde 'opsluitblikken'. Vervolgens wordt dit blik in de machine geplaatst en door middel van onderdruk en zijdruk om de mal geperst. Bij het buigproces wordt altijd rekening gehouden met het eventueel terugtrekken van het product. Hiervoor wordt in de meeste gevallen een mal gemaakt die iets kleiner is dan de benodigde radius/maat.

Het uitharden:

Wanneer het product in blik geklemd is om de mal wordt deze met speciale klemmen vastgezet en kan de machine weer in de beginpositie worden gezet. Het blik met daarin de gebogen producten wordt uit de machine gehaald en wordt op een draaicarousel geplaatst, waar deze kan drogen. Vervolgens kan het volgende blik worden gepakt en op deze wijze is er een continu proces. Het gebogen product wordt op de carousel gedroogd en zal afhankelijk van de houtsoort en de radius/maat na een bepaalde periode uit de blikken worden genomen en vervolgens drogen voordat ze naar de eindverwerking gaan.

Heeft u buigwerkzaamheden voor ons?

Volg ons